14.05

2017

dami 24 - W „Łaźni” znów śpiewają poezje

Dziś o 17-tej koncert laureatów. Do zobaczenia.

Realizacja Blank Studio Copyright 2018 Piotr Goljat
Pianista, wokalista, kompozytor. Absolwent Państwowego Liceum Muzycznego
im. H.Wieniawskiego w Łodzi oraz Akademii Muzycznej im. K.Szymanowskiego w Katowicach.